Lasketut sarakkeet raportin suorituskyvyn tehostamisessa

Panu Schutschkoff

Panu Schutschkoff Ohjelmistosuunnittelija

Microsoftin Tabular-malli on yksinkertainen, mutta hyvin käyttäjien tarpeisiin mukautuva pohja liiketoiminnan BI-raporteille. Sen avulla keskitetyn tietovaraston datasta ja taulurakenteesta voidaan luoda nopeasti ja tehokkaasti jokaiselle liiketoiminnan osa-alueelle omanlaisensa tietomalli. Koska tietomäärä on tällöin pienempi, on käyttö yksinkertaisempaa ja tietojen käsittely sekä ryhmittely huomattavasti nopeampaa.

Tabularin ominaispiirre on sarakepohjaisesti toimiminen, eli tietoja käydään läpi sarakkeittain, toisin kuin perinteisissä tietokannoissa, joissa tietoa käsitellään rivitasolla. Tämän ansiosta erilaisten mittareiden laskentanopeudet, tietojen ryhmittely ja aggregointi ovat monia muita ratkaisuja tehokkaampia.

Lue koko blogiteksti>>


Puhedatan analysointi – asiakasnäkymän puuttuva palanen

Erika Patrikainen

Erika Patrikainen
BI-analyytikko

Asiakasanalytiikan tavoitteita on kokonaisvaltaisen asiakasnäkymän saavuttaminen, koska vain se mahdollistaa parhaimman asiakaspalvelun. Asiakkaasta tiedetään nykyään mm. hänen verkkokäyttäytymisensä, yhteydenottojen määrät ja ajankohdat sekä formaalien asiakaskyselypalautteiden tulokset. Mutta tiedetäänkö miksi (tai miksi ei) puhelinkontaktointi on johtanut asiakassuhteeseen, tai mikä on ollut puhelimitse suoritettujen yhteydenottojen sisältö, varsinkin jos puhelu on koskenut useampaa asiaa? Tiedetäänkö, mitä koskeviin asioihin puhelinpalvelu ei monesti osaa vastata, tai mitä aiheita koskevat puhelut ohjataan usein väärälle henkilölle? Enää ei tarvitse jäädä pohtimaan tuota vastausta, vaan voidaan ryhtyä toimeen, jotta asiakaspalvelu ja myynti ovat paremmin tehtäviensä tasalla.

Lue koko blogiteksti>>