Miksen rakentaisi itse BI-järjestelmää?

Katja Palojoki Kehitysjohtaja

Tiedolla johtamisen järjestelmiä rakennettaessa pätee vanha sääntö: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Parhaimmillaan yrityksen BI-järjestelmät sekä tukevat strategian toteutumista että tehostavat jokapäiväistä toimintaa. Blogissamme valotamme syksyn aikana, miten tiedolla johtamista toteutetaan käytännössä.

Lue koko blogiteksti>>


Tarina ja konteksti – Visuaalisen analytiikan työkalut, osa 7

tarina

Janne Anttila
Johtaja, asiakkuudet

Tässä blogisarjassa tulemme esittelemään hyödyllisiä työkaluja visuaaliseen analytiikkaan. Käytännössä esittelemme siis erilaisia tapoja visualisoida tietoa ja pyrimme tuomaan esille konkreettisia käyttötapauksia. Seitsemännessä osassa käymme lävitse käytännön vinkkejä hyvien visualisointien ja dashboardien suunnittelun taustalla.

Visualisointien ja niistä koostettujen dashboardien suunnitteluun kannattaa aina käyttää reilusti aikaa ja miettiä mitä oikeasti haluat saavuttaa. Hyvin tyypillinen visualisoinnin/dashboardin ongelma on se, että se esittää numerot sellaisinaan, eikä itse tarinaa minkä numerot kertovat. Usein analyysin ja johtopäätöksen tekeminen jätetään käyttäjälle, vaikka olisi kaikki edellytykset kertoa ne suoraan. Mitä valmiimmaksi pureksittu tieto, sen todennäköisemmin tapahtuu päätöksiä ja toimenpiteitä.

Lue koko blogiteksti>>