Massasähköpostit ja uutiskirjeet historiaan?

Mikko Olin

Mikko Olin
BI-konsultti

Markkinointi tai asiakaskommunikointi ylipäätään on tällä hetkellä kuuma puheenaihe. Asiakkaat halutaan tuntea paremmin ja heidän kanssaan pyritään tekemään tiiviimpää yhteistyötä. Sähköisten kommunikointikanavien kautta asiakkaita voidaan lähestyä helposti ja kustannustehokkaasti, mutta juuri tässä piilee myös se yleisin sudenkuoppa. Asiakkaat on hieman liiankin helppo hukuttaa huonosti kohdennettuun viestitulvaan. Perinteinen lähestymistapa on hankkia mahdollisimman suuria lähetysrekistereitä ja lähettää niille uutiskirjeet tai muita massalähetyksiä. Mutta kuten monissa muissakin yhteyksissä, jokaiselle jotakin on ei mitään kellekään. Ja jos viesti ei puhuttele asiakasta, asiakaskokemus kääntyy nopeasti negatiivisen puolelle.

Massapostitusten ja uutiskirjeiden tekeminen on usein se ensimmäinen askel, mutta tähän ei pidä tyytyä. Toki hyvin tehdyt uutiskirjeet löytävät vielä kohderyhmänsä, mutta jos asiakkaiden kanssa halutaan oikeasti tiiviimpään kanssakäymiseen, pitää rimaa nostaa korkeammalle. Tämä seuraava askel kumpuaa asiakasdatasta. Asiakasdatan ja analytiikan avulla viestit voidaan kohdentaa oikeille asiakkaille, jolloin turhien viestien määrää vähenee merkittävästi. Tämä on olennaista, sillä turhaksi koetut viestit ovat omiaan laskemaan asiakaskokemusta.

uutiskirjeetYrityksillä on asiakkaistaan paljon erilaista dataa, ja nyt tälle datalle on tarvetta. Asiakkaat pitää tuntea ja heitä tulee lähestyä sopivassa kanavassa oikealla viestillä. Asiakkaalle kommunikoitavan viestin tulisi myös olla yhtenevä kaikissa eri kanavissa (email, sms, sovellukset, web, some jne). Pienessä mittakaavassa tämä on helppo toteuttaa, mutta asiakasmäärien kasvaessa prosessia pitää miettiä tarkemmin. Hyvän personoidun palvelun tarjoaminen ei välttämättä ole vaikeaa, mutta usein työlästä.

Tarvittavien asiakastietojen koostaminen edellyttää datan keräämistä ja yhdistämistä eri lähteistä, mutta myös analytiikkaa, jolla datasta saadaan jalostettua tärkeää tietoa esimerkiksi poistumisherkkyyteen, asiakkuuden arvoon ja erilaisiin ennustemalleihin liittyen. Poimintaehtojen tarkentuessa kohderyhmät jakaantuvat useisiin pienempiin ryhmiin. Näin hallittavien kohderyhmien, kommunikaatioiden ja kampanjoiden määrä kasvavaa nopeasti. Jotta kaikki pallot saadaan pysymään hallussa, asioita on pystyttävä automatisoimaan.

Automatisointeja kehitettäessä valokeilaan nousee kampanjanhallinnan ohella tuttu aihe; datan laatu. Datan pitää olla iskussa, jotta kohderyhmät saadaan poimittua, mutta etenkin viestejä personoitaessa. Digitaalisen markkinoinnin välineillä tietokannan dataa voidaan nostaa viestien personointiin ja sääntöihin, mutta kaikkea dataa ei ole tuotettu sitä varten. Esimerkiksi tuotetiedot ovat usein tietokannassa turhan teknisiä tai osa sarakkeista saattaa sisältää asiakaspalvelijan/ asiakkaan käsin syöttämää tietoa. Näiden varalta voidaan rakentaa erilaisia sääntöjä tai kokonaan uusia, varta vasten markkinointiin tarkoitettuja tauluja, mutta datan laadun merkitystä ei voi väheksyä.

Lisää aiheesta:

Webinaaritallenne: Analytiikalla liiketoimintahyötyjä

BI-palvelut: Anlytiikkapalvelut

Jaa blogiteksti: