Tekoäly ennusti ihmisen viimeisen käyttöpäivän

Miksi tekoäly voittaa ihmisälyn?

Erika Patrikainen

Erika Patrikainen
BI-analyytikko

Tekoäly itsessään on algoritmi, joka mahdollistaa oppimisen. Se tarvitsee toimiakseen dataa ympäristöstään ja halutusta lopputuloksesta, jos sellaiseen on tarkoitus tähdätä. Tässä piilee yksi tekoälyn heikkouksista. Tekoälyllä on vain sille kerrottu tieto, tai se voi itse kerätä tietoa vain niillä tavoilla, jotka joku on sille ohjelmoinut. Ihminen kykenee paremmin etsimään eri tietolähteitä ja käyttämään erilaisia tiedonkeruumenetelmiä. Evoluutio on ohjelmoinut meidät tässä suhteessa paremmin.

Lue koko blogiteksti>>


Sosiaalisen median analysoiminen R-ohjelmointikielen avulla

Tuomas Patrikainen

Tuomas Patrikainen
Tietovarastokehittäjä

Joillekin R on vain kirjain aakkosten joukossa, toisille se on analytiikan paras kaveri. R on avointa lähdekoodia hyödyntävä ohjelmointikieli tilastolliseen laskentaan ja mallintamiseen. Avoimen lähdekoodin ansiosta kuka tahansa R-kielen osaaja voi kehittää ja luoda omia kirjastoja. Kirjastot sisältävät erilaisia laskentafunktioita ja muita ominaisuuksia datan käsittelyyn, analysointiin ja visualisointiin, joita kaikki käyttäjät voivat hyödyntää. Laajojen kirjastojen ansiosta R sopii hyvin moneen, myös vaativaan, makuun. R:n avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi koneoppimista (machine learning), tekstin prosessointia (text mining) tai tunnepohjaista analysointia (sentiment analysis).

Lue koko blogiteksti>>


Kohti algoritmista liiketoimintaa

Pertti Lahtinen Asiakasvastaava

Kumpi merkitsee liiketoiminnallesi enemmän – Big Data vai Big Answers?

Pelkkä datahan on itsessään yleensä melko tyhmää eikä sen viisaus kasva määrän myötä. Mutta tyhminkin data voi oikein analysoituna muuttua todella suuriksi vastauksiksi. Ja kun tällaisia analysoituun dataan perustuvia vastauksia kyetään tuottamaan järjestelmällisesti reaaliaikaisen päätöksenteon tueksi, voidaan saavuttaa selkeitä liiketoimintahyötyjä. Ilmiötä voidaan kutsua myös algoritmiseksi liiketoiminnaksi.

Lue koko blogiteksti>>


Massasähköpostit ja uutiskirjeet historiaan?

Mikko Olin

Mikko Olin
BI-konsultti

Markkinointi tai asiakaskommunikointi ylipäätään on tällä hetkellä kuuma puheenaihe. Asiakkaat halutaan tuntea paremmin ja heidän kanssaan pyritään tekemään tiiviimpää yhteistyötä. Sähköisten kommunikointikanavien kautta asiakkaita voidaan lähestyä helposti ja kustannustehokkaasti, mutta juuri tässä piilee myös se yleisin sudenkuoppa. Asiakkaat on hieman liiankin helppo hukuttaa huonosti kohdennettuun viestitulvaan. Perinteinen lähestymistapa on hankkia mahdollisimman suuria lähetysrekistereitä ja lähettää niille uutiskirjeet tai muita massalähetyksiä. Mutta kuten monissa muissakin yhteyksissä, jokaiselle jotakin on ei mitään kellekään. Ja jos viesti ei puhuttele asiakasta, asiakaskokemus kääntyy nopeasti negatiivisen puolelle.

Lue koko blogiteksti>>


Watson on uusi Sherlock

Timo Laitinen

Timo Laitinen
Ratkaisukehittäjä

IBM:n Cognos-analytiikkaa voidaan pitää klassisena, itsepalvelulähtöisenä BI-työkaluna, jonka helppokäyttöisyys, datan visualisuus ja dynaaminen esitystapa tekevät siitä oivallisen, jokapäiväisen välineen osaksi liiketoiminnan arkirutiineja. Sittemmin IBM on lähestynyt samaa liiketoiminnan perustarvetta hiukan erilaisesta näkökulmasta Watson Analyticsin kautta, joka on jotain enemmän ja erilainen. IBM:n ajatusmaailman muutos Cognos-Watson edustaa kokonaisvaltaista, asenteellista murrosta BI-sektorilla, jossa kansalaisanalytiikka on datan vallankumous – ainakin Armonkissa.

Lue koko blogiteksti>>