Mitä on tiedon laatu ja miten sitä mitataan?
Webinaaritallenne
Oikein hyödynnettynä data tehostaa toimintaa, parantaa tuloksia, tuo kilpailuetua ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Datan mahdollisuuksien tehokas ja innovatiivinen hyödyntäminen perustuu laadukkaaseen dataan ja toimiviin tietoprosesseihin. Tiedon laatukysymysten huomioiminen on olennainen osa organisaation BI-kokonaisuutta ja sen kehittämistä.
Katso tallenne ja tiedät, mitä on tiedon laatu ja mitä merkitystä sillä on.

Katso tallenne:

Menu