Mitä kaikkea et halunnut tänäänkään tietää?

Katja Ahola

Katja Ahola Toimitusjohtaja

Enemmistö ihmisistä suhtautuu yllättäviin asioihin lähtökohtaisesti negatiivisesti. Ensireaktiosta selvittyä moni asia voi muuttua tarkemman tarkastelun jälkeen hyvinkin positiiviseksi. Ehkä tämän aiheuttaa jokin alkukantainen selviytymisvaisto. Alun tunnelmat eivät aina väisty riittävän nopeasti, ja kommunikatiivinen sanoma ja jopa päätökset tehdään nopeasti tässä negatiivisessa alkuhuumassa. Ensireaktiolla voi täten olla hyvinkin kauaskantoiset vaikutukset.

Tunnistatko itsessäsi myös tämän ilmiön ja oletko miettinyt keinoja parantaa omaa reagointiasi uusiin ja yllättäviin asioihin? Vai onko negatiivinen ensireaktio myötäsyntyistä, jolloin sille on hyvin vaikea tehdä mitään? Jos asiaa tarkastellaan toiselta kantilta, niin voisiko yritysmaailmassa yllättävän vastakohtana ja hallintakeinona olla jatkuvuus? Tällöin jatkuvasti mittaamalla, jatkuvasti parantamalla ja jatkuvasti viestittynä vältytään ensireaktioiden aiheuttamilta vääriltä päätöksiltä ja saadaan enemmän aikaa rauhassa tehtyyn ajatustyöhön.

data driven

Ehkä ihmismielen fysiologiasta löytyvätkin syyt siihen, miksi Business Intelligence ja varsinkin Data Driven -ajattelu ovat juuri nyt pinnalla. Kun yrityksellä ja sen työntekijöillä on selkeä visio kehittämisestä ja tätä tukevaa tietoa saatavilla jatkuvasti, voidaan yritystä ohjata positiivisesti ja ilman turhia turbulensseja. Teknologiamielessä kaikki on nykypäivänä mahdollista, mutta jos datan rakennuspalikat ovat hajallaan lattialla ilman suunnitelmaakaan niiden yhteen saattamisesta, tulee yllätyksiä vastaan käytännössä päivittäin. Tällöin data ei todellakaan helpota kenenkään elämää, ja päiväsi ovat pahimmillaan täynnä negatiivisista asioista selviytymistä!

Teksti julkaistiin alun perin Data Driven Business -tapahtumasivulla.

Lisää tiedolla johtamisesta:

BI-palvelut:
Tiedolla johtaminen

tiedolla johtaminen

Tilaa tiedolla johtamisen tekstit sähköpostiisi

Jaa blogiteksti: