Uusia sääntelyjä odotellessa: miltä näyttää finanssialan tulevaisuus?

Iris Erkkilä

Iris Erkkilä Ohjelmistoasiantuntija

Viime joulukuussa olimme Aureoliksestakin kuuntelemassa seminaaria rahoitus-ja sijoitusalan uusista tuulista ja mitä on tulevaisuudessa odotettavissa. Rahoitus- ja sijoitusalan sääntely vuonna 2016 -seminaari piti sisällään monta mielenkiintoista esitystä finanssialan kehityssuunnista ja ajankohtaisista asioista.

Vuoden 2008 finanssikriisi käynnisti runsaan sääntelyvyöryn. Pankit ja luottolaitokset tuli saada tarkemman seurannan alle, ja näin syntyivät suuret sääntelypaketit, kuten esimerkiksi CRR ja CRD IV, Solvenssi II, EMIR ja PRIIPs. Kuka sitten sääntelyjä oikein asettaa ja valvoo? Euroopassa sääntelyjä valvovat Eurooppalaiset finanssivalvojat (ESAs), jotka ovat pankkipuolella EBA (European Banking Authority), vakuutusasioissa EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), arvopaperimarkkinoissa ESMA (European Securities and Markets Authority). Finanssialan yhteisiä hankkeita käsittelee Joint Committee. Pankkialalla EBAn lisäksi toimii EKP (Euroopan keskuspankki), joka saattaa antaa sääntelypaketin päälle vielä omia asetuksia, ja on saanut valvottavakseen EU:n suurimpia pankkeja. Sääntelyillä saatiin toki hyvääkin aikaan, mutta vuosien kuluessa vaatimukset ovat vain paisuneet ja kiristyneet.

Erilaisia ehdotuksia on viime vuoden aikana esitetty ratkaisuksi siihen, kuinka tulevaisuudessa saataisiin lisättyä vakautta finanssialalla: lisäämällä sääntelyjä tai ehkäpä korottamalla sanktioita? Vuonna 2016 pääteemoina ovat valvonnan yhtenäisyys, riskienhallinta, raportoinnin parantaminen, markkinoiden vakaus sekä kuluttajan- ja sijoittajansuoja.

Pankkipuolella EBA:n työlistalla on selkeästi yhtenäistäminen. Vakavaraisuussäädöksiä yhtenäistetään EU-maissa Single Rulebook ohjeistuksella, sekä Q&A (Questions & Answers) menettelyllä. Myös valvontakäytäntöjä yhtenäistetään, ja tavoitteena olisi saada aikaan yhteinen raportointikehikko. Kaikella tällä EBA pyrkii tehostamaan toimintaansa, jotta asioiden käsittelyt ja hyväksynnät veisivät vähemmän aikaa ja resursseja.

Vakuutuspuolella taas keskitytään Solvenssi II -sääntelypaketin valvonnan yhdenmukaistamiseen. Talouskasvua ja työtä halutaan kasvattaa ja siihen kaavaillaan ratkaisuksi juuri Solvenssi II –sääntelyn keventämistä, jotta pk- ja infrasijoituksia saataisiin kannustettua. Tuotteita pyritään mukauttamaan alhaiseen korkotasoon ja tähän liittyen tavoitellaan myös laadukkaampaa riskienhallintaa.Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman pääaiheita ovat yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistaminen, julkisten ja yksityisten sijoitusten kasvattaminen ja pitkäaikaissijoitusten lisääminen.

Kuluttajansuojaa halutaan korottaa, ja siihen on haetaan ratkaisua MiFID II ja PRIIPs:n jatkokehittelyllä. MiFID II:ta sovelletaan niihin yrityksiin, jotka tarjoavat sijoituspalveluita. PRIIPs koskee tuotteen valmistajaa ja sen avulla käsitellään monimutkaiset sijoitustuotteet ja sijoitussidonnaiset henkivakuutukset. Väestöjen ikääntyminen tuottaa haasteita eläkemarkkinoille ja niitä halutaankin kehittää toimivammiksi, jotta eläkkeet saadaan turvattua.

Suomessa ollaan toki hyvässä tilanteessa. Meillä pankit ja vakuutusyhtiöt ovat hyvässä kunnossa ja kuluttajansuoja on korkeatasoista. Nykyisissä sääntelyissä on jo melkoisesti pureskeltavaa ja niiden omaksuminen vaatii aikaa. On siis rohkaisevaa, että nyt myös sääntelyiden asettajat ovat itsekin havahtuneet sääntelyjen suuruuteen ja osittaiseen päällekkäisyyteen. Liian tiukat sääntelyt eivät ole suinkaan hyväksi, vaan aiheuttavat kilpailukyvyn heikkenemistä. Askeleet kohti parempaa sääntelyä saavutetaan valvojien mielestä lisäämällä avoimuutta, vaikutusarvioita ja vaikutusmahdollisuuksia, sekä vahvistamalla valvojien välistä yhteistyötä. Tulevaisuudessa nähdäänkin mahdollisesti sääntelyjen purkamista mieluummin kuin niiden lisäämistä. Eli leuka pystyssä kohti parempaa sääntelyä.

Lue lisää aiheesta:

BI-palvelut: Viranomaisraportointi

Case: OP

Tilaa blogi sähköpostiisi

Blogitekstit: Viranomaisraportointi

Jaa blogiteksti: