Asiakkaamme

Data liiketoiminnan tehostajana. Asiakkaidemme liiketoimintatiedon hyödyntämisen prosessit ovat tehostuneet tiedolla johtamisen ratkaisujemme avulla.

Asiakkaamme

Data liiketoiminnan tehostajana. Asiakkaidemme liiketoimintatiedon hyödyntämisen prosessit ovat tehostuneet tiedolla johtamisen ratkaisujemme avulla.

Nivos - BI-ympäristön jatkuva kehittäminen tukee tiedolla johtamista

Nivos on mäntsäläläinen monialayhtiö, joka vie vesi- ja energia-alaa etunojassa eteenpäin. Yhtiö nivoo yhteen asumista ja yrittäjyyttä helpottavia tuotteita ja palveluita niin, että Nivoksen asiakkaat pystyvät ...

Lue lisää

Helsingin kaupunki - Älykäs oppimisympäristö vähentää manuaalista työtä

Helsingin kaupunki valitsi Aureolis Oy:n yhdessä Viria Security Oy:n kanssa kokonaistoimittajaksi Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen reaaliaikaisen sensoriseurannan ja ...

Lue lisää

Viria Security - Robotiikka tehostaa taloushallintoa

Aureolis on toteuttanut Viria Securityn taloushallinnolle robotiikkaratkaisun, jossa tilausten siirtämisen sekä laskurivien tarkistamisen prosessit suorittaa nyt robotti. Nämä työvaiheet ...

Lue lisää

Helsingin kaupunki - Videoanalytiikka ja tekoäly avustavat viranomaisia henkilölaskennassa

Virian tytäryhtiöt Aureolis Oy ja Viria Security toimittivat Helsingin kaupungille videoanalytiikkaan perustuvan palvelun, joka kertoo, paljonko ihmisiä on liikkeellä kaupungin keskeisissä ...

Lue lisää

Lumene - Tuki- ja ylläpitopalvelu tehostaa datan hyötykäyttöä

Aureolis on toiminut Lumenen kumppanina vuodesta 2013. Yhteistyö käynnistyi tiedolla johtamisen hankkeella, jossa kartoitettiin liiketoimintatarpeet ja vaatimukset uutta BI-ratkaisua ...

Lue lisää

Luke - Valkohäntäpeurojen automaattinen tunnistaminen ja laskenta tuo aikasäästöjä

Luonnonvarakeskus (Luke) pilotoi Aureoliksen kanssa valkohäntäpeurojen automaattista tunnistusta ja laskentaa SAS-teknologialla. Riistakameran kuvista eriteltiin algoritmin avulla myös se, ...

Lue lisää

Coronaria - Tiedonhallintaratkaisu tukee tiedolla johtamista

Coronaria valitsi Aureoliksen kumppanikseen uuden liiketoimintatiedon hallintaratkaisun luomisessa ja tiedolla johtamisen kehittämisessä. Coronaria on kasvanut jo vuosia erittäin nopeasti. ...

Lue lisää

Valtiovarainministeriö - Tietovaraston tarvekartoitus kehittää tiedolla johtamista

Aureolis toteutti valtiovarainministeriölle tietovaraston tarvekartoitus-, suunnittelu- ja mallintamishankkeen. Hankkeen päämääränä oli kartoittaa tarve ministeriön sisäiselle strukturoidun ...

Lue lisää

StaffPoint - Liiketoimintatiedon hyödyntämisen ratkaisu vähentää manuaalista työtä

StaffPoint valitsi Aureoliksen kumppaniksi liiketoimintalähtöiseen Business Intelligence -projektiin, jossa rakennettiin moderni ja liiketoiminnan tarpeet kattava raportointi. Projektin ...

Lue lisää

Kilpailu– ja kuluttajavirasto - Teksti- ja verkostoanalytiikan ratkaisu robotisoi tiedonhakua

Aureolis on toimittanut yhdessä SAS Instituten kanssa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle pilvipohjaisen tekstianalytiikan ja verkostoanalytiikan PoC-ratkaisun, jonka avulla Kilpailu- ja ...

Lue lisää

Alko - Tarvemäärittely ja tiekartta parantavat tiedolla johtamisen käytäntöjä

Alkolla oli tarve parantaa tiedolla johtamisen käytäntöjä ja näihin liittyviä ratkaisuja. Tässä vaiheessa pääpaino oli sisäisen raportoinnin kehittämisessä. Kehittämisen avulla oli ...

Lue lisää

Raisio - Tiedonhallintaratkaisu mahdollistaa liiketoiminnan seuraamisen ja kehittämisen

Raisio otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön SAP S/4HANA -järjestelmän, ja samassa yhteydessä Aureolis toimitti Raisiolle uuden kokonaisratkaisun liiketoimintatiedon hallintaan ja tiedolla ...

Lue lisää

Fennia - Viranomaisraportoinnin ratkaisu parantaa riskienhallinnan prosesseja

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia valitsivat Aureolis Oy:n integroimaan käyttöönsä SAS Instituten Risk Management for Insurance –ratkaisun. Fennian ...

Lue lisää

Talenom - Raportoinnin ratkaisu mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen

Tilitoimistoalan ja tiedolla johtamisen edelläkävijät yhdistivät voimansa, kun Aureolis toimitti Talenomille seuraavan sukupolven ratkaisun visuaaliseen analytiikkaan ja raportointiin. ...

Lue lisää

Radiometer Turku - Prosessien optimointiratkaisu tehostaa tuotantoa

Radiometer Turku on osa tanskalaista Radiometer-yhtiötä, joka kehittää, valmistaa ja myy diagnostisia sovelluksia ja mittalaitteita akuuttihoidon tarpeisiin. Radiometer kuuluu ...

Lue lisää

Paulig - BI-ratkaisu tehostaa raportointia

Pauligin liiketoiminta on globaalia, sen tietotarpeet ovat moninaisia ja käyttäjäkunta on laaja. Aureoliksen kanssa yhteistyössä tuotettu uusi raportointiratkaisu on tuonut tiedon ...

Lue lisää

Alko - Myymälöiden luokittelu ohjaa valikoimanhallintaa

Aureoliksen ratkaisuasiantuntija Erika Patrikainen ja johtava BI-arkkitehti Jarkko Venna luokittelivat Alkon myymälät valikoimanhallinnan uudistuksen tueksi. Projekti oli osa Aureoliksen ...

Lue lisää

Destia - Liiketoimintatiedon hallintaratkaisu tehostaa toimintaa

Destia valitsi Aureoliksen koko yhtiön kattavan liiketoimintatiedon hallintaratkaisun suunnittelu- ja toteutuskumppaniksi. Projektin lopputuloksena syntyi erittäin laaja ja laadukas ...

Lue lisää

Tuko Logistics - Teknologiaratkaisujen evaluointi tukee raportoinnin kehittämistä

Tuko Logisticsilla oli tarve vähentää manuaalisen työn määrää sisäisen laskennan raportointiprosesseissa digitalisoinnin kautta. Eri teknologiaratkaisuiden evaluointia varten Tuko tarvitsi ...

Lue lisää

Liikennevirasto - Edistynyt analytiikka ennustaa liikenneruuhkien syntymistä

“Turun moottoritie länteen ruuhkautuu Veikkolan kohdalla 15 minuutin päästä 90 % todennäköisyydellä.” Muun muassa tällaiset ruuhkaennusteet voivat pian olla arkipäivää Suomessa.

Lue lisää

A–lehdet - Asiakaskontaktoinnin ratkaisu tehostaa myyntiä

A-lehdet tavoitteli kokonaisvaltaisempaa näkymää asiakkaisiinsa yhdistämällä jatko- ja uusmyynnin samaan ympäristöön. Ratkaisun avulla lehtiyhtiö pystyy tehostamaan asiakkaiden ...

Lue lisää

HKL - DW-auditointi ja välineselvitys tehostavat datan hyödyntämistä

Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) valitsi Aureoliksen kumppanikseen kehittämään tiedolla johtamisen prosessejaan. Ensimmäisessä projektissa selvitettiin liiketoiminnan tietotarpeita ...

Lue lisää

Sanoma - Digitaalisen markkinoinnin automaatioratkaisu

Aureolis on usean vuoden ajan kehittänyt SAS Customer Intelligence -ratkaisua yhteistyössä Sanoman asiantuntijoiden kanssa. Ratkaisua hyödynnetään päivittäin markkinoinnissa ja myynnissä ...

Lue lisää

Lapin sairaanhoitopiiri - Tiedolla johtamisen malli ja portaali tehostavat dataohjautuvuutta

Lapin sairaanhoitopiiri käynnisti vuonna 2013 tiedolla johtamisen hankkeen, joka on osa sairaanhoitopiirin kymmenen vuoden mittaista ja kymmenien miljoonien eurojen suuruista tuottavuuden ...

Lue lisää

Pohjola - Tietovarastoratkaisu riskienhallinnan tarpeisiin

Pohjola Pankki Oyj:n asiakas- ja sopimustietovaraston (ASO) tarkoituksena on automatisoida Pohjola-konsernin riskienhallinnan raportointia sekä tukea luottopäätöksentekoprosessia. Haasteita ...

Lue lisää

Talent Vectia - Tekstianalytiikan ratkaisu vähentää manuaalista työtä

Talent Vectia on suomalainen konsultointiyritys, joka auttaa yrityksiä kasvamaan, uudistumaan ja kehittämään toimintaansa. Talent Vectia on kehittänyt erilaisten muutosprosessien ...

Lue lisää

Lemminkäinen - Palveluportaali tukee liiketoimintaa

Lemminkäinen Talotekniikka on liikevaihdoltaan Suomen toiseksi suurin talotekniikan asennus-, huolto- ja ylläpitopalveluiden toimittaja. Se on yksi innovatiivisimmista yrityksistä ...

Lue lisää

Digi– ja väestötietovirasto - Tietovarastoratkaisu rakentaa digitaalista Suomea

Väestörekisterikeskus ja Aureolis rakentavat yhdessä digitaalista Suomea. Väestörekisterikeskus on valinnut Aureoliksen tietovarasto-kehityskumppanikseen toteuttamaan Kansallisen ...

Lue lisää

Ammattiopisto Luovi - Tietovaraston mallinnus luo pohjan toteutushankkeelle

Ammattiopisto Luovi toteutti yhteistyössä Aureoliksen kanssa keskitetyn tietovarastoinnin mallinnushankkeen sisäisen ja ulkoisen raportointinsa tarpeisiin. Hankkeen tarkoituksena oli luoda ...

Lue lisää

OP - Viranomaisraportointiratkaisun määrittely ja toteutus

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä. Ryhmän liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen, jotka ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito. Ryhmän muodostavat liki ...

Lue lisää

Oulun Energia - Tuki- ja ylläpitopalvelu mahdollistaa keskittymisen ydinliiketoimintaan

Oulun Energia valitsi raportointiympäristönsä valvonta- ja hallintatehtävien sekä kehittämisen kumppaniksi Aureoliksen.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kysy mitä vaan, vastaamme mahdollisimman pian. Henkilöstömme yhteystiedot löydät täältä.