Viria Security - Robotiikka tehostaa taloushallintoa

Aureolis on toteuttanut Viria Securityn taloushallinnolle robotiikkaratkaisun, jossa tilausten siirtämisen sekä laskurivien tarkistamisen prosessit suorittaa nyt robotti. Nämä työvaiheet ovat manuaalisina olleet isojen volyymien takia työläitä ja aikaa vieviä.

Kehityshankkeen eteneminen

Ennen projektia tilanne oli Viria Securityn talousosaston näkökulmasta haastava. Päivittäiset rutiiniprosessit veivät paljon aikaa, mikä laski tehokkuutta ja vei aikaa esimerkiksi taloushallinnon prosessien kehittämisestä.

Projektissa analysoitiin ensin taloushallinnon prosesseja, jotta robotiikka vastaisi parhaiten talousosaston tarpeisiin. Tätä varten haastateltiin taloushallinnon prosesseja tuntevia asiantuntijoita. Haastattelujen avulla pureuduttiin tunnistettujen haasteiden syihin ja muodostettiin näistä tarkempaa ratkaisukuvaa.

Robotisoitaviksi kohteiksi valittiin tilausten siirto sekä laskurivien tarkistus, joissa volyymit ovat suuria ja manuaaliset tarkistusvaiheet työläitä. Teknistä toteutusta varten selvitettiin aluksi yksityiskohtaisesti automatisoitavat prosessit sekä niiden eri vaiheet. Robotisoinnin toteutusvälineeksi valittiin Blue Prism -teknologia.

Projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Viria Securityn taloushallinnon asiantuntijoiden kanssa. Projektissa käytettiin ketterää työskentelytapaa. Ensimmäistä robottia lähdettiin toteuttamaan ripeästi määriteltyjen vaatimusten pohjalta. Taloushallinto pääsi nopeasti testaamaan robottia, palaute käytiin yhdessä läpi ja sen pohjalta robottia jalostettiin edelleen. Ketterä työskentelytapa oli toimiva ja sen mukaisesti toimittiin koko toteutushankkeen ajan. Sen avulla varmistettiin, että robotiikkaratkaisu vastasi taloushallinnon tarpeita.

Projektin myötä Viria Securitylla kiinnostuttiin robotiikan laajemmasta hyödyntämisestä ja kehittämisestä. Henkilöstöä haastateltiin laajasti ja kartoitettiin tulevaisuutta varten seuraavaksi automatisoitavat prosessit.

Oletko kiinnostunut samanlaisesta ratkaisusta?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme.