05.01.2021  - Linnea Melkko -  Analytiikka

Digitaalinen tekstiaineisto hyötykäyttöön

Tekstianalytiikka on useissa organisaatioissa vielä vajaasti valjastettu voima. Lukuisissa organisaatioissa kyllä aktiivisesti hyödynnetään data-analytiikkaa sen monissa eri muodoissa, mutta useilla toimijoilla tiedon analysointi on pohjautunut pitkälti rakenteellisessa muodossa olevan datan hyödyntämiseen. Kovin vähälle huomiolle on jäänyt se, että suuri osa arvokkaasta ja tärkeästä informaatiosta on rakenteettomassa muodossa. Tekstianalytiikan avulla osa tällaisesta strukturoimattomasta datasta on mahdollista saada osaksi organisaation tietopääomaa.

Tekstianalytiikan lähdeaineistoiksi soveltuvat käytännössä lähes kaikki digitaaliset tekstit, kuten esimerkiksi asiakaspalautteet, sosiaalisen median tekstisisällöt, sähköpostit, chat-keskustelut, tuki- ja huoltopyynnöt, sopimusasiakirjat ja avoimet kyselyvastaukset.

Analytiikan vankkurivaunuja ajetaan siis monissa yrityksissä puuttuvilla pyörillä hyödyntäen vain osa arvokkaasta datasta. Asiaan liittyy myös kustannus- ja laatunäkökulma. Erilaisten tekstiaineistojen manuaalinen käsittely on organisaatioissa usein aikaa vievää ja kallista sekä lisäksi virhealtista. Tekstianalytiikan avulla suuret tekstiaineistot saadaan käsiteltyä nopeasti ja kustannustehokkaasti, kun manuaalisen työn määrää pystytään vähentämään. Samalla esimerkiksi palvelun laatua on mahdollista parantaa ja mahdollisiin ongelmiin pystytään reagoimaan nopeammin. Olemmekin havainneet, että asiakkaamme, joilla digitaalista tekstidataa tulee suurella volyymilla, haluavat tehostaa ja automatisoida erilaisia prosesseja digitaalisten tekstien käsittelemiseksi.

Olemme tunnistaneet muitakin tekstianalytiikan hyödyntämisen tarpeita. Useissa organisaatioissa olisi tarpeen muodostaa yhtenäinen kuva hajanaisesta, monista eri kanavista tulvivasta informaatiosta. Myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien syvällisempi ymmärtäminen on yleinen pyrkimys. Näihinkin tarpeisiin soveltuvat tekstianalytiikkaratkaisut. Yleisesti tekstianalytiikkaa voidaan hyödyntää lukuisiin eri tarpeisiin, joista kerromme tulevissa blogiteksteistämme.

Tekstianalytiikkakokeilu voi olla kepeä

Vaikka tekstianalytiikan hyödyntäminen olisi vasta hataran pohdinnan alla, on hyvä jatkon kannalta tiedostaa se, että analytiikkakokeilu voi olla hyvinkin kepeä. Hyvä keino lähteä koestamaan tekstianalytiikkaa on tehdä se PoC-mallin (Proof-Of-Concept) mukaisesti, jonka avulla voidaan arvioida idean toteutuskelpoisuutta ja hyötyjä. Analytiikan palvelumalleista on kerrottu tarkemmin täällä.

Tekstianalytiikan blogisarjalle on tulossa jatkoa. Seuraavissa osissa on luvassa muun muassa lisää esimerkkejä tekstianalytiikalle soveltuvista työstömateriaaleista sekä tietoa tekstianalytiikan menetelmistä ja luonnollisen kielen käsittelystä (Natural Language Processing).

”Puuro miehen tiellä pitää, mut velli ojaan kaataa.” Toisinaan on hyvä pysähtyä pohtimaan, hyödynnetäänkö omassa organisaatiossa digitaalinen tekstidata riittävän hyvin ja tehokkaasti, vai onko sen hyödyntäminen vielä melkoista velliä. Kuinka teidän organisaatiossanne hyödynnetään digitaalista tekstidataa?