Analytiikka ja AI

Analytiikka auttaa ymmärtämään dataa. Tekoälyllä voidaan nopeuttaa päätöksentekoa ja vähentää inhimillisiä virheitä.

Ota meihin yhteyttä

Meiltä saatte analytiikkaratkaisut määrittelystä toteutukseen, ketterästi ja teknologiariippumattomasti. Vastaamme koko tuotantoketjusta datan käsittelystä analytiikan tulosten visualisointiin. Hyödynnämme monipuolisesti edistyneen analytiikan menetelmiä ja tekoälyä. Autamme myös analytiikan kehityspolun määrittelyssä.

Analytiikka ja AI

Analytiikka auttaa ymmärtämään dataa. Tekoälyllä voidaan nopeuttaa päätöksentekoa ja vähentää inhimillisiä virheitä.

Ota meihin yhteyttä

Meiltä saatte analytiikkaratkaisut määrittelystä toteutukseen, ketterästi ja teknologiariippumattomasti. Vastaamme koko tuotantoketjusta datan käsittelystä analytiikan tulosten visualisointiin. Hyödynnämme monipuolisesti edistyneen analytiikan menetelmiä ja tekoälyä. Autamme myös analytiikan kehityspolun määrittelyssä.

Miksi Aureolis?

01

Hallitsemme kaikki keskeiset teknologiat – voimme hyödyntää niitä työkaluja, jotka ovat jo käytössänne.

02

Meillä on kykyä tunnistaa aitoja analytiikan hyödyntämiskohteita ja -potentiaalia.

03

Älykkäät ratkaisut, kuten esim. sensoridatan hyödyntäminen – ja jopa niihin tarvittavat laitteistot.

04

Meiltä onnistuu myös laajojen analytiikan tuotantoympäristöjen kartoitus, rakentaminen ja hyödyntäminen.

Analytiikka tuo vastauksia liiketoimintakysymyksiin

Analytiikka auttaa ymmärtämään ilmiöitä datan taustalla ja löytämään vastauksia liiketoimintakysymyksiin. Tilastotieteellisiä menetelmiä hyödyntävän edistyneen analytiikan avulla ennustetaan tulevaisuuden skenaarioita, segmentoidaan tietoa samankaltaisiin ryhmiin sekä etsitään syy-seuraussuhteita.

Analytiikka ohjaa parempaan päätöksentekoon sekä auttaa tunnistamaan riskejä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kun analytiikan tulokset siirretään osaksi liiketoimintaa, voidaan optimoida resurssien käyttöä ja liiketoimintaprosesseja sekä tarjota laadukkaampaa asiakaspalvelua.

Tätä meiltä saat:

 • Analyyttiset ratkaisut määrittelystä toteutukseen ketterästi ja tarpeisiinne vastaten. 
 • Teknologiariippumattomana yrityksenä tarjoamme ratkaisuja hyvin monenlaisiin teknisiin ympäristöihin. 
 • Vastaamme analytiikkaratkaisun ja -ympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä jatkuvana palveluna. 
 • Tarjoamme myös analytiikan alueen koulutuspalveluja.

Toteutushankkeissa vastaamme koko analytiikkaketjusta datan käsittelystä sen tulosten raportointiin ja visualisointiin. Lähdemme liikkeelle liiketoimintanne haasteen kartoituksesta. Projekti käynnistyy tyypillisesti POC-vaiheella (Proof of Concept), jossa testataan analytiikkamallia koeaineistossa. 

Analyysiä varten voimme rikastaa dataanne ulkoisilla tietolähteillä tai kerätä yhteen eri tietolähteissä olevaa dataa. Hyödynnämme hankkeissa monipuolisesti edistyneen analytiikan menetelmiä, kuten koneoppimista, robotiikkaa ja tekoälyä. Lue lisää edistyneen analytiikan osaamisestamme.

IoT-analytiikka

IoT-sensorit (Internet of Things) mittaavat esimerkiksi laitteiston tai sen toimintaympäristön tilaa. Niiden tuottamaa dataa voidaan kerätä ja analysoida jopa reaaliaikaisesti. 

Mittaustietoja voidaan yhdistää muista tietolähteistä tuleviin tietoihin ja analysoida menneitä tapahtumia sekä ennakoida tulevia. Datavirrasta voidaan löytää poikkeamia ja merkkejä tulevista ongelmista hyvissä ajoin ja ryhtyä toimenpiteisiin automaattisesti.

IoT-analytiikassa voidaan hyödyntää tekoälyä sekä erilaisia koneoppimisen sovelluksia, ja pilvipalvelut mahdollistavat datamassojen massiivistenkin laskentaprosessien suorittamisen kustannustehokkaasti.

Analysoidun IoT-datan avulla voidaan tehostaa liiketoimintaa ja tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sen avulla voidaan optimoida tuotantoon ja logistiikkaan liittyviä prosesseja sekä raaka-aineiden ja resurssien käyttöä.

Näin teitä palvelemme:

 • Tunnistamme ja analysoimme älykkäiden laitteiden, tuotteiden tai sensorien keräämästä datasta liiketoimintanne kannalta olennaisen tiedon. 
 • Voimme myös yhdistää IoT-laitteiden tuottamaa dataa tietojärjestelmienne dataan sekä ulkoisiin datalähteisiin. 
 • Toteutamme räätälöidyt raportointiratkaisut, jotka tuovat analysoidun IoT-datan käyttäjillenne helposti omaksuttavassa visuaalisessa muodossa. 
 • Vastaamme IoT-ratkaisunne ylläpidosta ja pienkehityksestä jatkuvana palveluna. 
 • Tarjoamme myös IoT-ratkaisujen arkkitehtuurin konsultointipalveluja.

Tiedon visualisointi

Digitalisaation huima etenemisvauhti tuo jatkuvasti yhä enemmän dataa saataville. Tarve kiteyttää olennainen tieto ja esittää se ymmärrettävässä muodossa kasvaa.

Visualisoinnin avulla datassa voidaan havaita uusia yhteyksiä, poikkeavuuksia tai samankaltaisuuksia. Visuaalinen esitysmuoto auttaa tarkastelemaan useampaa asiaa samalla kertaa sekä hahmottamaan selkeämmin asioiden kehityssuuntaa, riippuvuussuhteita ja ajallista vaihtelua.

Modernit datan visualisoinnin välineet mahdollistavat entistä monimutkaisempien asioiden visuaalisen esittämisen. Visualisointivälineiden avulla voidaan joustavasti vaihtaa tarkasteltavaa asiaa tai näkökulmaa sekä rajata näkymää tai porautua tietoon. 

Laadukas visuaalinen esitysmuoto helpottaa asioiden hahmottamista ja auttaa nostamaan esiin olennaisimman tiedon. Tiedon visualisointi auttaa hyödyntämään dataa täysimääräisesti sekä tehostamaan tiedon hyötykäyttöä.

Tätä meiltä saat:

 • Autamme visualisointivälineiden valinnassa, datan valmistelussa visualisointia varten sekä tehokkaiden visualisointien tuottamisessa. 
 • Tarjoamme myös tiedon visualisoinnin koulutuspalveluja.

Analytiikan roadmap

Analytiikan hyödyntäminen on osa nykyaikaisen organisaation tiedolla johtamista. Sen tavoitteiden konkretisoiminen ja vaiheistaminen koetaan kuitenkin usein haastavaksi.

Analytiikan roadmap -palvelussamme luomme organisaatiollenne yhteisen näkemyksen analytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista. Se konkretisoi hyödyntämisen tavoitteet ja mahdollistaa analytiikan liiketoimintahyödyt.

 • Kartoitamme työpajoissa ja haastatellen organisaationne analytiikan hyödyntämisen tilanteen sekä haasteet, tunnistamme liiketoiminnan tarpeet ja priorisoimme kehityskohteet. 
 • Autamme analytiikan välineiden valinnassa. 
 • Lopputuloksena on dokumentoitu analytiikan hyödyntämisen kehityspolku sekä alustava prioriteetti- ja aikataulusuunnitelma analytiikan alueen kehityshankkeille.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme, niin jutellaan lisää.

Asiakkaitamme

Helsingin kaupunki - Älykäs oppimisympäristö vähentää manuaalista työtä

Helsingin kaupunki valitsi Aureolis Oy:n yhdessä Viria Security Oy:n kanssa kokonaistoimittajaksi Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen reaaliaikaisen sensoriseurannan ja raportoinnin toteuttamiseen. ...

Lue lisää

Helsingin kaupunki - Videoanalytiikka ja tekoäly avustavat viranomaisia henkilölaskennassa

Virian tytäryhtiöt Aureolis Oy ja Viria Security toimittivat Helsingin kaupungille videoanalytiikkaan perustuvan palvelun, joka kertoo, paljonko ihmisiä on liikkeellä kaupungin keskeisissä ulkotiloissa eri ...

Lue lisää

Luke - Valkohäntäpeurojen automaattinen tunnistaminen ja laskenta tuo aikasäästöjä

Luonnonvarakeskus (Luke) pilotoi Aureoliksen kanssa valkohäntäpeurojen automaattista tunnistusta ja laskentaa SAS-teknologialla. Riistakameran kuvista eriteltiin algoritmin avulla myös se, oliko kuvassa uros, naaras vai ...

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kysy mitä vaan, vastaamme mahdollisimman pian. Henkilöstömme yhteystiedot löydät täältä.